IMG_3731

Waarom Stop de verstening?

Stop de verstening! streeft naar een brede publieke bewustwording van de versteningsproblematiek. Een groene omgeving is immers van grote invloed op onze gezondheid.

Verstening heeft nadelige gevolgen voor de leefomgeving van mens en dier. De biodiversiteit neemt af en door een verdicht grondoppervlak wordt het hemelwater direct geloosd op het riool.

patio frans douven
Van versteende patio naar een leefbaar stukje Natuur bij huis. Ontwerp: www.natuurbijhuis.nl.

 

De wereld kan niet zonder biodiversiteit, iedereen met een tuin kan daaraan een positieve bijdrage leveren. De tuin maakt immers deel uit van een groter geheel: de natuur. Het is van groot belang dat tuinbezitters zich dat realiseren.
Groen maakt gelukkig!

stop 2015 graf

 

Like ook de Facebookpagina Stop de verstening! en maak kans op een gezondere leefomgeving!